Geschiedenis Koor


Oprichting van het koor in 1956 door E.H.Gathy

In 1956 besluit E.H. Gathy, kapelaan te Bilzen, als fervent muziekliefhebber tot de oprichting van een koor. Het Bilzers Gemengd Koor was geboren en werd later omgedoopt tot Gemengd Koor Silvatica. Waarschijnlijk was hij zich die dag niet bewust van de reikwijdte van dit initiatief. Op 8 mei 1956 klonken de eerste noten op de eerste repetitie en reeds op 12 augustus zong het koor bij de inwijding van het nieuwe orgel in de St. Mauritiuskerk in Bilzen. 
Weldra was optreden een gewone zaak met kerst- en lenteconcerten.
Op de viering van 10 jaar Silvatica in 1966 werd de "Johannespassion" uitgevoerd en vijf jaar later bij de viering in 1971 bereikte men een hoogtepunt met de uitvoering van de "Mattheuspassion". Dat jaar verliet E.H. Gathy de parochie Bilzen en werd opgevolgd door dirigent Valentijn Ten Haaf. 

In de beginjaren kwam uitsluitend het kerkelijk repertoire aan bod. Maar geleidelijk aan werd de klemtoon verlegd en vond ook de profane muziek met liederen in alle muzikale genres een plek in het repertoire. Speciale aandacht ging en gaat nog uit naar volksliederen in hun oorspronkelijke taal uit diverse landen en continenten. 

Na drie jaar - in 1974 - kwam dirigent Herman Luts en bleef (de eerste keer) tot 1991.
Onder zijn leiding kende het koor een grote bloei. We noteren niet minder dan vijftien optredens in 1976 met uitschieters zoals de St. Michielskathedraal in Brussel, de St. Romboutskathedraal in Mechelen, Alden-Biesen,Genk, Eupen enz.
De volgende jaren werden de grenzen verlegd naar het buitenland.
1978 bracht het koor in Weert op het internationaal korentreffen, waar een eerste prijs met lof der jury werd veroverd.
Gevolg: optredens in Maastricht, Grevenbicht, Herborn en Offenbach, optredens waaraan velen nog mooie herinneringen bewaren.
In het zilveren jubileumjaar 1981 werd "Deutsche Messe" van Franz Schubert rechtstreeks uitgezonden door wat toen nog de BRT 1 was. 1982 was het jaar van de Gouden Ster-wedstrijd in Lommel. Daar werd een tweede plaats behaald met 90 procent van de punten: een schitterend resultaat voor een eerste deelname.
30 jaar kooractiviteit werd gevierd met een radiomis vanuit de St. Mauritiuskerk en een mooie reis met uitvoering in de abdijkerk van Maria-Laach in Duitsland.

In 1989 nam Silvatica deel aan twee internationale koorwedstrijden in Nederland. 
De kritische jury beloonde Silvatica met een eerste prijs. Het opgelegde werk: "het Madrigaal" van Waelrant, samen met het keuzewerk: "Jagdlied" van Mendelsohn waren nochtans zware opdrachten. In 1991 nam dirigent Herman Luts afscheid van het koor dat hij 16 jaar lang dirigeerde met tal van hoogtepunten.

Met de komst van Inge Bouchet als dirigente kwam de koorleiding voor het eerst in vrouwelijke handen. In 1995 gaf zij de dirigeerstok wegens te drukke bezigheden door aan dirigent Alain Arnols, een nog jonge ervaren koorleider en specialist orgelkenner en -bouwer. 

In 2001 nam dirigent Paul Timmers de koorleiding op zich en onder zijn leiding ondernam Silvatica een veilige muzikale reis tot in het jubileumjaar 2006.

Eind 2006 kwam Silvatica weer terug onder de bezielende leiding van Herman Luts. Door zijn stimulerende en enthousiaste inbreng groeide het ledental naar zo'n 45 leden. 

Helaas moest Herman Luts wegens gezondheidsredenen het dirigeerstokje eind 2010 neerleggen. Vanaf die tijd staat Silvatica onder leiding van de jonge Armeense dirigente Lilit Sati.

Begin 2013 gaf Lilit wegens tijdgebrek door haar toenemende professionele activiteiten het stokje door aan Milena Draganova.

Milena besloot om in 2014 met haar gezin weer terug te keren naar Bulgarije.
Ze werd opgevolgd door Guy Franssen. Onder zijn leiding bracht Silvatica meerdere concerten met als hoogtepunt het "Diamanten Jubileumconcert", ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan.

Sinds september 2019 staat het koor onder leiding van dirigent Alexandros Kavvadas.

In maart 2020, werd onze koorwerking volledig lam gelegd door de wereldwijde Covid-19 pandemie. In september 2020 bleek er enig perspectief en mochten we weer  repeteren, helaas was dit een liedje van zeer korte duur.  Op 23 juni 2021, na 8 maanden, gingen we uiteindelijk opnieuw van start met onze repetities, met de noodzakelijke voorzorgsregels zoals zingen met mondmasker, 1,5 meter afstand tussen de zangers en ventileren van het lokaal. We vonden tijdelijk een onderkomen in een grotere zaal "Concordia". Dankzij de vaccinaties, zingen we sinds 1 september 2021,  in ons vertrouwde lokaal "Pabilo" zonder mondmasker !
Het waren harde noten om te kraken.


© Gemengd Koor Silvatica - BILZEN   - 2022