Concerten en Missen


2016 en 2017

Het Belang van Limburg

Voor het artikel in het belang van Limburg klik hier.Concert 2017 Hbvl

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170303_02762094/luc-appermont-viert-mee-op-diamanten-jubileumconcert-silvatica

Het artikel van het Belang van Limburg kunt u ook hieronder.


Verslag concert 2014.03.21.pdf 2

Concert 2014

Concert 2014


Dom Keulen

Silvatica en Aveland in de Dom van Keulen – 12 mei 2013Silvatica en Aveland in de Dom van Keulen – 12 mei 2013

Het moet december 2012 geweest zijn dat we de vraag van Aveland kregen om op 12 mei 2013 mee te gaan zingen in de Dom van Keulen. We zouden er de mis van Gounod gaan zingen, en Silvatica had dit eerder ook op het repertoire staan.Er werden enkele afspraken gemaakt. De respectievelijke dirigenten Frederik Verhooghe en Milena Draganova bespraken het muzikale, de besturen bekeken de organiserende en logistieke kant van de samenwerking.

Na een grondige voorbereiding in eigen midden met onze Milena Draganova en drie gezamenlijke repetities, onder leiding van Frederik Verhooghe van Aveland, waren de 60 koorleden er klaar voor. In de voorafgaande maanden waren nog vijf nieuwe leden toegetreden tot Silvatica, ze zouden in Keulen hun eerste uitvoering met Silvatica meemaken. 

Zondagochtend 12 mei 2013, om 6.30 u vertrokken we met 70 personen richting Keulen. Het was opvallend stil in de bus. Was het de spanning, de concentratie of gewoon het vroege uur?

Ruim op tijd arriveerden we aan de Dom. De koorleden hadden de gelegenheid om in te zingen, de meegereisde partners dronken een koffietje bij Café Reichard, recht tegenover De Dom.

Klokslag 10 u begon de dienst met een kleine optocht door de Dom van de twaalf misdienaren, in het klassieke rood en wit gekleed, gevolgd door de jonge vrouwelijke cantor met prachtig engelenhaar, de lector, de ceremoniemeester en de drie “monseigneurs”. Vooraf hadden de diverse “Suisses”, in een sobere maar aangepaste kledij, voor de rust gezorgd en de toeristen reeds van de gelovigen gescheiden.

Het was een klassieke mis, met veel wierook en veel zang. Naast het koor van Aveland en Silvatica, onder leiding van Frederik Verhooghe, was er de engelenzang van de cantor, maar ook het volk zong goed mee.

Het programma van Silvatica en Aveland bevatte:

- uit de Mis nr. 7 van Ch. Gounod: Kyrie, Gloria, O Salutaris Hostia, Sanctus en Agnus Dei
- het Credo in het Latijn, enkel gezongen door de mannen
- Ave Verum Corpus van E. Elgar

Tijdens deze mis werden we deskundig begeleid door de Duitse organist Winfried Bönig.

Op bepaalde momenten kregen de twaalf misdienaars ook een prominente rol waardoor het speciale karakter, het ceremoniële en het traditionele van deze misviering, nog werden benadrukt. 

Het was jaren geleden dat we nog in een kerk op onze knieën hebben gezeten.

Voor allen die het niet live hebben meegemaakt was er de mogelijkheid om de mis te volgen op het internet via www.domradio.de. Ondertussen heeft Arnold, één van onze bestuursleden, de mis gedownload en kan men de prachtige gezangen in beeld en klank ook volgen op de website van Silvatica. 

Aan dirigent en koorleden, proficiat, het was een puike uitvoering, zeer mooi gezongen.

De mis van Gounod is op zich al een prachtige mis, maar met deze uitvoering, ongelooflijk mooi. En het Ave Verum, het doet me iets, het raakt me en ik merk het aan de mensen rondom mij, het raakt hen evenzeer. 

Een aantal Keulenaren hebben na afloop het koor van harte gefeliciteerd met hun prestatie. 

Na de mis was er vrije tijd: kuieren door de Altstadt, een kleinigheid eten, een museumbezoek, een terrasje doen, een tochtje op de Rijn, … . Het kon allemaal.

Rond 18.15 waren we terug in Bilzen/Hoeselt. Het was vandaag immers ook moederkesdag. 

Aan alle moederkes een leuke dag verder en we kijken met z’n allen uit naar onze volgende uitvoering.  

2013.05.13 Gerard 


Kerst 2012

verslag van de middernachtmis 24 december 2012Jubileumconc. '11


Verslag van het jubileumconcert van het GK SILVATICA BILZEN op 21-10-2011

MUSIC IS LOVE, het jubileumconcert van SILVATICA eindigt met staande ovatie.

BILZEN – Afgelopen vrijdag 21 oktober bracht het koor Silvatica, onder massale belangstelling, haar jubileumconcert naar aanleiding van haar 55 jarig bestaan. Met een staande ovatie van het voltallige publiek eindigde dit prachtige concert.


Reeds vroeg op de avond kwam het publiek naar de Sint-Mauritiuskerk om massaal het concert van Silvatica met het QuartettoVocale uit Maastricht bij te wonen. Uiteindelijk waren 350 enthousiaste muziekliefhebbers aanwezig.

Met een indrukwekkende “Silvatica Hymne” van Vanstreels werd het concert geopend. Er volgden nog liederen van Claesen, Rutter. Het eerste deel werd beëindigd met het meeslepende “Life is a tango” van Maierhofer.

De solisten van QuartettoVocale met de sopranen Marleen Evenink en Lilit Sati, de tenor Bart Verhagen en de bas/bariton Jeffrey Hendriks, brachten in het tweede deel fantastische liederen uit de opera “The Gondoliers van Gilbert and Sullivan, en liederen van o.a. Burt Bacharach en John Denver. Prachtige muziek gebracht door zeer talentvolle jonge professionals. Het publiek hield ervan en dankte hen met een oorverdovend applaus.

En toen moest het hoogtepunt nog komen. Silvatica bracht, onder de zeer enthousiaste en begeesterende jonge dirigente Lilit Sati, prachtige liederen uit de opera “De parelvissers” van G. Bizet. Het was duidelijk, het koor wist het publiek te raken en te emotioneren. Dit was van een hemelse schoonheid. Bedankt Silvatica, zij werden fantastisch begeleid door Willy Appermont op piano en Hilde Gielen op dwarsfluit. Beide muzikanten komen uit Bilzen, de ene uit Beverst de andere uit Mopertingen.

Als slotlied werd, samen met het talrijk opgekomen publiek, het Slavenkoor uit Nabucco van Verdi gezongen. En toen was er de staande ovatie, een enorme waardering voor het koor: de koorleden, solisten en begeleiders genoten hier zichtbaar van. Zij dankten het publiek op hun beurt met het prachtige „Libiamo‟ uit de opera ‟La Traviata‟ van Verdi. En nog vroeg het publiek om meer. Het koor eindigde dan waarmee ze begonnen waren, de “Silvatica Hymne”.

Het was Mariette Verjans uit Bilzen die op een sublieme wijze het publiek door het concert loodste en de nodige informatie aanleverde.

Technisch werd het concert door 5 camera‟s opgenomen en op 2 grote schermen geprojecteerd. Hierdoor werden close-up beelden van de koorleden, de begeleiders, de solisten, de presentatrice en zelfs de dirigente mogelijk. Dit werd door het publiek enorm gewaardeerd.

Na afloop van het concert was er nog een gezellig samenzijn in Zaal Concordia. Iedereen had er de gelegenheid om na te praten met koorleden, solisten en begeleiders.

Lenteconcert '81


Lenteconcert maart 1981

Het Bilzers Gemengd Koor Silvatica, dat, zoals in een eerder gepubliceerde historiek reeds gemeld, gesticht werd in mei 1956 door E.H. Gathy, verzorgde zaterdag jl. in de feestzaal van het Sint-Lambertuscollege te Bilzen een knap, verscheiden en internationaal lenteconcert.

Vier koren boden aan een geboeid publiek dat de feestzaal méér dan vulde, een gezongen bloemlezing aan van gerenommeerde klassieke werken, pittige volksliederen, waarbij verschillende fijne bewerkingen en dit alles gesteund door vlotte begeleiding aan het klavier.

Er waren geschenken voor het “zilveren” Silvatica, bloemen en aandenkens voor de gastkoren en een ongedwongen feestvreugde tijdens en na het lenteconcert.

Dit concert is slechts een van de vele luiken uit de rijke programmatie van het Gemengd koor Silvatica gedurende dit feestjaar. Het werd alvast een schitterende uitvoering tijdens een lauwe lenteavond.

De avond werd geopend door het Gemengd Sint-Ceciliakoor uit Kortessem, geleid door Lieve Vanvinckenroye. Het Sint-Ceciliakoor zong een selectie uit goede volksliederen, waaruit we al het romantische “Fein sein” en het pittige-ondeugende “Je ne l’ose dire” extra willen aanstippen.

De stijlvol en uitvoerig samengestelde programmabrochure vermeldde als tweede gast het kinder- en jeugdkoor “De Demerklokjes” uit Hoeselt, onder leiding van Paul Achten en aan het klavier begeleid door Willy Stulens. Na het feestelijke “Nu wij weer samenzijn” en het lyrische “Madonna uit Peru” volgde het vlotte en zeer geapprecieerde “Cockles en Mussels”, een Ierse volkswijs. Bij de daaropvolgende uitvoeringen oogstte “De scharesliep” en “Die Forelle” van Schubert (solo gezongen door Els Crommen) een langdurig applaus.

Het mannenkoor “Jugendfreunde” uit het Duitse Herborn, geleid door Ernst Schleich, onderhoudt al verscheidene jaren een vriendschappelijke band met het G.K. Silvatica Bilzen. Tijdens hun eerste optreden zaterdag gaf dit zeer selectief samengestelde koor een eerste grootse indruk van kracht en beheersing van zijn stemmen. “Jugendfreunde” bracht voor de pauze vier werken van hoog gehalte en doorzong schijnbaar moeiteloos en met “Schwung” de moeilijkste passages. Verscheidene uitvoeringen werden solistisch gebracht door de voorzitter-tenor van het Jugendfreunde-gezelschap, waarbij het koor in een feilloze harmonie de melodie accentueerde en droeg.

Tenslotte trad het jubilerende Silvatica-koor voor het voetlicht, geleid door Herman Luts, met aan het klavier Paul Steegmans. Dit vijfentwintig jaar jonge koor mag rustig de trotse vaandeldrager worden genoemd van het muzikale leven in de Demerstad. Feilloos leidde de heer Luts zijn vijftig leden tellend select gezelschap doorheen een keur van volksliederen en operetteklanken. De uitvoering bijvoorbeeld van ‘’k Heb mijn wagen volgeladen”, in een knappe bewerking van Lex Karsemeyer, kreeg een klaterende, verdiende ovatie. Met een meeslepend gevoel voor de echte Weense toonkunst offreerden Herman Lust en zijn koor het publiek Robert Stolz’ “Adieu mein kleiner Garde-officier”. Silvatica besloot met de uitvoering van Straus’ “An der schönen blauen Donau”, waarbij we toch even de indruk kregen dat het koor dit zware koorwerk nog niet volledig onder de knie had. Wel een pluim voor de zuivere klavierbegeleiding door Paul Steegmans.

Met dit optreden van het zilveren koor uit Bilzen werd het concert besloten, maar niet de feestelijke lenteavond, die bij swingende DJ-klanken, een drankje en een hap moeiteloos het zomeruur achter zich liet.


F. Appermans     
(HBvL 28 maart 1981)

Mis sept 1976


Mis St.-Michiels kathedraal sept 1976

Bilzers Gemengd Koor te Brussel in “De muzikale zondagen van de kathedraal”

SilvaticaStMichielsKathedra


Zondag 12 september 1976 om 10 u. hoogmis om 11 u. recital; telkens in de St.-Michielskathedraal

Het Bilzers Gemengd Koor o.l.v. Herman Luts, dat dit jaar het 20-jarig bestaan viert en al zovele optredens achter de rug heeft, laat zich zondag horen in de St.-Michielskathedraal te Brussel waar zij in het kader van hun jubileum werden uitgenodigd.

Na het optreden in St.- Michiels morgen zondag volgen er nog heel wat uitvoeringen in grote kerken en kathedralen van België, wat voor de leden en hun dirigent dan ook een sterke morele steun en motivatie moet betekenen. Trouwens, wie het Gemengd Koor van Bilzen bij de vele optredens in eigen midden mocht beluisteren, zal niet hoeven overtuigd te worden van de muzikale waarde van dit koor.


10 u. hoogmis in het Nederlands: Missa Quarti Toni – T. da Vittoria*

Introïtus: gregoriaans

Graduale: Sumite psalmus -  Joh. Crüger

Alleluia

Offertorium: gregoriaans

Wie schön leuchtet der Morgenstern - J.S. Bach 

Communio: gregoriaans

Aria Sebaldina - Joh. Pachelbel

Sortie: Alleluia - G. Fr. Haendel


11 u. Recital

Cantate Domino - Joh. Crüger

Cantate Domino - H.L. Hassler

Gloria sei dir gesungen - J.S. Bach

Was mein Gott will (koraal) - J.S. Bach

Jesu meine Freude (Koraalvariaties) - J.S. Bach 


Leiding: Herman Luts

Kathedraalorganist: Jozef Sluys


* Dezelfde Missa Quarti Toni van T. Da Vittoria werd door het Bilzers Gemengd Koor o.l.v. Herman Luts met Allerheiligen 1976 in de St.-Romboutskathedraal te Mechelen om 10 u. uitgevoerd. De pontificale hoogmis van 10 u. werd opgedragen door kardinaal Suenens. De bekende organist Flor Peeters, verbonden aan de kathedraal, verzorgde tijdens de mis de “entree, de interludia en de sortie”.SilvaticaHistoriek.doc.Artikel-6

20 jaar Silvatica 1976


1976: 20 jaar gemengd koor te Bilzen

Het volledig 20 jarige leven van een koor weergeven zou onmogelijk zijn, maar toch geven we graag in het kort een schets van wat er in die 20 jaar in Bilzen aan koorleven groeide en bloeide.

Op 8 mei 1956 onder impuls van E.H. Gathy en enkele vrijwilligers werd de eerste stap gezet tot de vorming van het Bilzers Gemengd Koor.

Door een intense wekelijkse oefening zagen we al datzelfde jaar het koor voor het voetlicht treden. Om ook aan de studerenden een kans te geven, ging men over tot de oprichting van een kamerkoor dat ’s zaterdags repeteerde. Aanvankelijk zongen zij hetzelfde repertoire als het groot koor, maar geleidelijk ging men over naar een eigen genre.

Gedurende 15 jaar zwaaide E.H.Gathy de dirigeerstok en beoefende men het klassieke genre.

Na 15 jaar hard werken kwam er een einde aan de kooractiviteiten van E.H.Gathy die tot pastoor te Dilsen werd benoemd. Als afscheidsconcert dirigeerde E.H. Gathy met de hem bekende discretie de Mattheus Passion. Deze uitvoering werd herhaald in de Magdalenakerk te Brussel.

De door E.H.Gathy opgebouwde koortraditie werd na 15 jaar voortgezet door V. Ten Haaf.

In samenwerking met het koor de Oosterster, ook onder leiding van V. Ten Haaf brachten zij o.a. de cantate “Wachtet auf” van Buxtehude. In 1972 zong het Bilzers gemengd koor “Siehe das ist Gottes Lamm” van G.P. Telemann in samenwerking met de jeugdmuziekschool Euterpe o.l.v. E.H. Breemans. Geleidelijk aan gingen zij over tot uitbreiding en aanpassing van hun repertoire. Zo brachten zij spoedig een fijn verzorgde avond met liederen uit de populaire liederenschat van Vlaamse buitenlandse volkskunst, dit in samenwerking met de Heivinken van Waterschei.

Sinds een tweetal jaar wordt de dirigeerstok gezwaaid door de jonge en bekwame dirigent Herman Luts uit Diepenbeek.

Naast de jaarlijkse elf juliviering, het opluisteren van de mis op hoogdagen, het jaarlijks concert en het verzorgen van kerstvieringen voor de zieken te St.Truiden en te Munsterbilzen mogen we dit jaar nog meer verwachten van het Bilzers gemengd koor.

Op 9 april te Dilsen en op 11 april te Bilzen telkens te 20u. bracht het Bilzers gemengd koor, in samenwerking met het huidige koor van hun stichter dirigent E.H. Gathy, een passieconcert. Ter gelegenheid van hun 20-jarig bestaan verzorgt het B.g.k. op 25 april zijn derde radiomis. Dit is een vierstemmige mis nl. “Quatitoni van Da Vittoria” die op paasdag te Bilzen en in november 1986 te Mechelen in de St. Romboutskathedraal zal gezongen worden. Aan de hand van dit alles zien we dat er in Bilzen hard gewerkt wordt om het koorleven hoog te houden. Dit resultaat zou niet bereikt kunnen worden zonder de gezamenlijke inzet van koorleden en bestuur. Dit laatste is samengesteld als volgt: voorzitster Treunen G.; secretaresse J. Raets; schatbewaarder N. Coelmont; bestuursleden  V. Cox en J. Ledent.

Langs deze weg om wil het Bilzers gemengd koor ook even een oproep doen tot al zijn oud-leden om samen een gezellige avond door te brengen. Dus oud-leden geef even een seintje aan G. Treunen, (Kapelstraat 34, Bilzen) indien u interesse hebt voor deze avond. Zangliefhebbers zijn welkom elke dinsdag van 20 tot 22 u. in de Pabilolokalen te Bilzen. Kapelstraat 34, Bilzen, indien U interesse hebt voor deze avond. 

Zangliefhebbers zijn welkom elke dinsdag van 20 tot 22 uur in de Pabilolokalen te Bilzen.  SilvaticaHistoriek.docArtikel5
(Krantenartikel)


© Gemengd Koor Silvatica - BILZEN   - 2022